Superwizja Grupowa w Pracy Socjalnej

Oferta Superwizji Grupowej Pracy Socjalnej jest wynikiem rosnącego zainteresowania Ośrodków Pomocy Społecznej zastosowaniem Superwizji, jako zabezpieczenia przed trudnościami w pracy z klientami i nadmiernym obciążeniem psychicznym pracowników socjalnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 81 poz. 440 wchodzącymi w życie 31 grudnia 2013 r.).

Superwizja służy także przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,
a jej efektem jest kształtowanie właściwych relacji z klientami i beneficjentami świadczeń.

W Superwizji Grupowej mogą brać udział osoby zawodowo związane z pomocą: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy ośrodków pomocy, opiekunowie, terapeuci zajęciowi, osoby zajmujące się pieczom zastępczą tzn. osoby mające żywy kontakt z klientem, jego rodziną, budujący trwałe relacje oparte na zaufaniu i współpracy.

Superwizja może być jednorazowym spotkaniem lub też mieć formę sesji cyklicznych w cyklach miesięcznych lub kwartalnych (4 razy w roku). Od 2015 roku prowadzę również Superwizje grupowe w Zakładach Karnych dla Zespołów Terapeutycznych.

Zachęcam do kontaktu także osoby chcące skorzystać z indywidualnych sesji superwizji w obszarze pomocy.

Serdecznie zapraszam