Oferta konsultacji gabinetu Cennik


Rodzaj wsparcia Czas spotkania Cena
Konsultacje indywidualne 60 min 100 zł
Psychoterapia indywidualna 60 min 100 zł
Konsultacje par 60-80 min 120 zł
Terapia par i małżeństw 60-80 min 120 zł
Konsultacje rodzinne 60-80 min 120 zł

Treningi i Szkolenia:

Radzenie sobie ze stresem
Aktywizacja i motywacja osób niepełnosprawnych
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Pedagogika Gestalt
Przeciwdziałanie manipulacji społecznej w pomocy społecznej
Techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
Agresja osób niepełnosprawnych
Asertywność w zawodach medycznych
Komunikacja w zawodach medycznych/ Komunikacja z pacjentem
Trening kompetencji społecznych
Trening kompetencji rodzicielskich
Kryzys w rodzinie - uzależnienia i przemoc
Treningi interpersonalne
Grupy terapeutyczne DDA i DDD

Oferta Terapeutyczna:

Jedno lub kilka spotkań wstępnych. Na spotkaniu ustalamy wspólnie czy trudność z jaką przychodzisz wymaga dalszej pracy, czy też jednorazowego ukierunkowania na rozwiązanie.

Systematyczna praca terapeutyczna ukierunkowana na rozwiązanie Twojego problemu. Spotkania odbywają się raz w tygodniu o wspólnie ustalonej stałej godzinie. Ilość spotkań określamy podczas pierwszej konsultacji. Ta profesjonalna metoda pomocy skierowana do wszystkich, którzy:

przeżywają życiowe kryzysy, załamania
doświadczają trudności emocjonalnych
cierpią z powodu depresji/stanów depresyjnych lub objawów nerwicowych
mają trudności w budowaniu bliskich relacji, poczucie osamotnienia
doświadczają stanów lękowych lub nadmiernego stresu
maja trudność z zaakceptowaniem siebie, budowaniem tożsamości
doświadczają dolegliwości psychosomatyczne
cierpią na zaburzenia psychiczne i są pod stałą opieka lek. psychiatry
są okresie żałoby, utraty zdrowia, rozwodu, rozstania, czy innych trudnych zmian życiowych
przeżywają utratę sensu życia, problemy egzystencjalne
mają trudności w obszarze własnego funkcjonowania zawodowego
chcą odkrywać własny potencjał i nowe możliwości w swoim życiu
poszukują rozwoju osobistego, świadomości

Spotkanie z udziałem obojga partnerów dotyczące trudności wynikających z relacji, np. kryzys, braku porozumienia, nieumiejętność wzajemnego zrozumienia, trudności z przystosowaniem się do zmian życiowych, problemy rodzinne lub wychowawcze.

Psychoterapia par i małżeństw Celem terapii jest budowanie i umacnianie związku, czyli relacja małżonków/partnerów opartej na zrozumieniu i szacunku. Wymaga to jednak decyzji i pracy obojga partnerów. Efektem tej pracy jest np. utrzymanie rozpadającego się związku i nadanie mu nowej jakości. Zdarza się jednak, że partnerzy postanawiają się rozstać, a psychoterapia pomaga im przejść ten trudny czas.

W sesjach konsultacyjnych bierze udział cała rodzina. Udział dzieci, po wcześniejszej rozmowie z rodzicami, jest również wskazany, pozwala terapeucie lepiej zrozumieć funkcjonowanie rodziny i wspólnie z rodzicami podjąć decyzje o celach i kierunku pracy terapeutycznej.