• Gabinet
  Psychoterapeutyczny
  Anna Fedorowicz


  Konsultacje indywidualne
  Psychoterapia indywidualna
  Psychoterapia par i małżeństw
  Porady rodzinne
  Konsultacje par
  Treningi i szkolenia

 • Konsultacje indywidualne


  Jedno lub kilka spotkań wstępnych.
  Na spotkaniu ustalamy wspólnie czy trudność z jaką
  przychodzisz wymaga dalszej pracy, czy też
  jednorazowego ukierunkowania na rozwiązanie.

 • Psychoterapia par i małżeństw


  Celem terapii nie są poszczególne osoby lecz budowa
  i umacnianie związku, czyli relacja małżonków/partnerów
  - poprawa jego funkcjonowania.

  Wymaga to jednak decyzji i pracy obojga partnerów.

 • Porady rodzinne


  W sesjach konsultacyjnych bierze udział cała rodzina.
  Udział dzieci, po wcześniejszej rozmowie z rodzicami,
  jest również wskazany, pozwala terapeucie
  lepiej zrozumieć funkcjonowanie rodziny
  i wspólnie z rodzicami podjąć decyzje
  o celach i kierunku pracy terapeutycznej.

 • Szkolenia
  Superwizja Grupowa w Pracy Socjalnej


  Oferta Superwizji Grupowej Pracy Socjalnej jest wynikiem rosnącego zainteresowania zastosowaniem superwizji, jako zabezpieczenia przed trudnościami w pracy z klientami i nadmiernym obciążeniem psychicznym pracowników socjalnych.

„Psychoterapeuta czasem stawia żagiel – wiatr wieje ten sam” B. Hellinger

Każdy z nas boryka się ze swoimi problemami.

Pewne aspekty życia są dla nas łatwiejsze, a pewne utrudniają nam funkcjonowanie do tego stopnia, że wydają się nie do pokonania.

Nie ma dwóch takich samych osób, dwóch takich samych trudności oraz sposobów ich doświadczania.
Porównując się ciągle do innych tylko sobie umniejszamy. Krokiem ku rozwiązaniu jest poznanie i zrozumieniu swoich ograniczeń i ich źródeł oraz wyjście z błędnego koła osobistych katastrof.

Do tego właśnie służy terapia.
Moim zadaniem jako terapeuty jest wyzwolić Twój własny potencjał do podejmowania zmian, byś odnalazł drogę do źródła szczęścia i siły w Twoim życiu.

Serdecznie zapraszam